Fabriksturné

Det finns 3 verkstäder och ett stort lager i Jinglong

Nr 1 verkstad (förpackningsverkstad): Det ansvarar för montering och packning av fåglarna.

Nr 2 verkstad (Injektionsverkstad): Alla plastprodukter och tillbehör tillverkas här.

Nr.3-verkstad (Punch-verkstad): Metallprodukter och tillbehör som multifångsmusfällan produceras här.

Lager: Det är uppdelat i block av färdiga produkter och block av råmätare.